Turvateenuse luba: TTO-000256; Turvakoolituse luba: 1.1-3/24/65
56 656 626 info@eventSEC.ee

Turvakoolitus

Õppekava nimetus: Turvatöötaja põhikoolitus ja ettevalmistus turvatöötaja, tase 3 kutseeksami sooritamiseks.

Täienduskoolitusasutus:
EventSEC OÜ
Registrikood: 16748367
Koduleht: eventsec.ee/turvakoolitus
Koolitusluba: 1.1-3/24/65
Õppekavarühm: vara- ja isikukaitse.
Õppekeel: eesti keel.

Õpikeskkonna kirjeldus