Turvateenuse osutamise luba: TTO-000256
56 656 626 info@eventSEC.ee

Mehitatud valve

EventSEC kogemustega valve-, ja turvatöötajad valvavad kõikvõimalikel kohtadel ja igal sündmusel vallas ja kinnisvara ning tagavad avalikku korda, korraldavad pileti ja sissepääsu kontrolli, tagavad piiratud lubadega kohtadesse läbipääsurežiimi, juhendavad ja abistavad külastajaid ja ka sündmusega seotud töötajaskonda!