Turvateenuse luba: TTO-000256; Turvakoolituse luba: 1.1-3/24/65
56 656 626 info@eventSEC.ee

Tuleohutus

Korraldajate fantaasial pole piire ja sündmuseid korraldatakse kõikvõimalikes huvitavates kohtades, kus teinekord ei ole olemas tuleohutuse ja evakuatsiooni lahendusi.

Iga ettevõtja kohustus on tagada koolitus, et töötajad oskaksid tulekahju olukorras tegutseda!

Tuleohutusseaduse kohaselt peab ehitise omanik või hoone valdaja välja töötama plaani tegutsemaks tulekahju või evakuatsiooni korral ning kord aasta läbi viima, tulekahju ja evakuatsiooni korral tegutsemise õppuse!

  • Töötame välja ja koostame puudulike ehitiste-hoonete evakuatsiooni plaane;
  • Viime läbi esmaseid tuleohutuskoolitusi, koos kustutusharjutusega;
  • Korraldame õppuse teie ettevõttes, koostame tulekahju ja evakuatsiooni korral tegutsemise õppuse dokumentatsiooni, abistame kohutusliku enesekontrolliaruande koostamise ja esitamisega!