Turvateenuse luba: TTO-000256; Turvakoolituse luba: 1.1-3/24/65
56 656 626 info@eventSEC.ee

Konsultatsioon

Meie kogemustepagas on enam kui 20-aasta jagu erinevaid sündmuseid!
Parima tulemuse saavutab teadliku ja aruka planeerimisega, mis tugineb varasemale kogemusele!
Tuginedes meie pikale kogemusele koostame teie sündmuse jaoks parima ja toimivaima kontseptsiooni, mis arvestab teie võimalusi ja vajadusi.