Turvateenuse luba: TTO-000256; Turvakoolituse luba: 1.1-3/24/65
56 656 626 info@eventSEC.ee

Meist

“EventSEC – iga sündmusekorraldaja teenindusüksus!”

Meie jaoks on iga korraldaja iga sündmus, olgu see siis väiksemat laadi bankett, spordivõistlus või suurkontsert, ainulaadne ja kordumatu, mille teenindamise tarbeks kaasame parimad ja sobilikumad inimesed, kelle ühiseks eesmärgiks on pakkuda parima meeldejäävaima teenindusega sündmuse kogemine!

MEIE VÄÄRTUSED

OMA TÖÖS OLEME SEADNUD ESIKOHALE VÄÄRTUSED: 

  • OLLA AUSAMEELSED, 
  • OLLA KINDLAMEELSED, 
  • OLLA SÕNAPIDAJAD!

MEIE TÖÖTAJATES NÄEME JA HINDAME NEID KUI PARIMAID KLIENDITEENINDAJAID NING LÄBI MITMEKÜLGSETE KOOLITUSTE SUUNAME, JUHENDAME JA KOOLITAME NEID KLIENDITEENINDUSE KÕRGEMATE STANDARDITE VAIMUS. IGAÜKS MEIST ANNAB OMA PARIMA PANUSE, ET ABISTADA, JUHENDADA JA OLLA TOEKS IGALE KLIENDILE JA KÜLASTAJALE

MISSIOON

OLLA IGAle SÜNDMUSE KORRALDAJAle PARIM TEENINDUSÜKSUS OMA TEENUSTE KVALITEEDI JA KOMPLEKSUSE POOLEST! 

osutada KLIENTIDEle JA KÜLASTAJATE PARIMat TEENINdust, MUUTES SEELÄBI NENDE SÜNDMUS TÄISUSLIKUKS KÕIKIDELE OSAPOOLTELE!

VISIOON

OLLA KVALITEETSEIM JA MITMEKÜLGSEIMA TEENUSTEPAKETIGA SÜNDMUSTE/ÜRITUSTE TEENINDUSÜKSUS ÜLE TERVE EESTI!